ČRPALIŠČA

Nodimo opremo ter tehnično svetovanje pri izbiri in dobavi kompletni, za vgradnjo pripravljeni črpališč za področje komunalne in industrijske kanalizacije ter protipožarne zaščite. Čepališča so lahko strandardnih izved, oz., so izdelana po zahtevah naročnika. Vsa črpališča imajo izjavo o skladnosti, protipožarna črpališča pa so izdelana skladno z veljavnimi predpisi za oskrbo z gasilno vodo po VdS ali NFPA standardom.