Skupni osnovni okvir z:
• požarno črpalko NFPA, odobreoa na seznamu FM in / ali UL
• NFPA dizelski motor, ki ga je odobril FM in / ali UL
• elastično sklopko in zaščito sklopke
• sistemom rezervoarja goriva po WHG
• lovilno posodo (neobvezno)
• komandno ploščo NFPA, ki jo je odobrila FM in / ali UL
• kontrolnim sistemom hladilne vode po NFPA-20 2007, 11.2.6Ločena dostava
• izpušni glušnik
• izpušni kompenzator
• Ssstem rezervoarjev z lovilno posodo