Alfa Laval izdelki za dehidracijo blata na čistilnih napravah

Alfa Laval pomaga zmanjšati okoljski odtis tokov vode in odpadkov tako, da omogoča čim večjo ponovno uporabo vode, pa tudi s spreminjanjem odpadkov v produkte z vrednostjo ter z zagotavljanjem čim manjše porabe energije in čim manjše količine odpadkov. Ponujamo celoten izbor opreme za čiščenje odpadnih voda, filtriranje in obdelavo blata, s katero lahko pridelate čiste odplake, primerne za izpust ali ponovno uporabo, za rekuperacijo toplote ter zmanjšanje količine blata za odstranitev.

ALDEC

Manjše, nizkotehnološke centrifuge ALDEC so idealne za obremenitve manjših čistilnih naprav, ki iščejo zanesljivo, a poceni odvajanje blata.

ALDEC G3

Dekanter ALDEC G3 je rezultat ponovnega premisleka o osnovnih parametrih zasnove in zmogljivosti centrifug za dekanterje.

Na voljo tudi izvedba ali nadgradnja na ALDEC G3 VecFlow@ - znatno manjša poraba energije.

ALDRUM

Sistem zgoščevanja blata ALDRUM vam omogoča, da količino blata zmanjšate za kar 90%. Idealen je za zgoščevanje pred postopkom dekantiranja in za zmanjšanje količine blata pred skladiščenjem ali prevozom.

ALDRUM G3

ALDRUM G3 postavlja nove standarde za zgoščevanje blata z izboljšano zasnovo, ki dosega močno izboljšano zmogljivost procesa ob minimalnih obratovalnih stroških.

Ploščna stiskalnica AS-H

Najboljša tehnologija za pridobivanje suhih ostankov pogače do 40% in trdnih snovi, ki zajamejo več kot 99%.

Tlačna filterska stiskalnica AS-H G2

Odvodnjavanje blata pri veliki prostornini in visoki obremenitvi s trdnimi delci, z nizko porabo polimerov in moči.

Tlačna filterska stiskalnica AS-H G3

Izredno velik pretok nizko trdnih snovi se dovaja v visoke suhe trdne snovi.

Tlačno gostilo AS-H

Stroškovno učinkovita možnost zgoščevanja komunalnega in drugega flokulirnega blata s pomočjo gravitacije.