Za projektantski biro smo po njihovih zahtevah preračunali, izbrali ter dobavili več gonil proizvajalca FLENDER. Gonila FLENDER so najboljša izbita za vse vrste industrij z največjo možno zaneslivostjo v obratovanju.