MO

Mineralna olja

PG

Sintetična polialkilen-glikolna olja

PAO

Sintetična bazna oja

Kvalitet maziv uporabljena v gonilih FLENDER

Kakovost uporabljenih olj v gonilih FLENDER mora ustrezati zahtevam in navodilom  za uporabo,  spiski odobrenih olj pa so na voljo kot ločeni seznam, navodila B7300. Neupoštevanja teh zehtev avtomatski vodi k razveljavitvi proizvajačeve ganacije. Flender nujno priporoča uporabo ene od vrst olja, navedenih v BA 7300, ki so bila ustrezno testirana in so v skladu z zahtevami. V izogib nesporazumom Flender poudarja, da s tem priporočilom ni odobritev izdelka v smislu izražanja garancije za kakovost maziv ki jih dobavi vaš dobavitelj. Vsak proizvajalec maziv mora zagotoviti garancijo za kakovost lastnega izdelka. Razred olja, viskoznost olja in zahtevano količino olja boste našli na tipski tablici gonila in v priloženi dokumentaciji. Količina olja, navedena na tipski ploščici, je približna količina, odločilni dejavniki za količino olja, ki jo je treba doliti pa je oznaka na merilni palici za olje ali kontrolnem nivojnem steklu. Navodila za uporabo za trenutna priporočila za maziva Flender in si lahko tudi ogledate na internetu (https://www.flender.com/lubricants). Tam navedena olja se nenehno testirajo. Iz tega razloga so lahko tam priporočena olja pozneje odstranjena ali nadomesčena z dodatno razvitimi olji. Flender priporoča redne preglede, da se prepričate, ali je izbrano mazalno olje še vedno na spiski odobrenih olj Flender, če ni, je treba namesto tega uporabiti drugi tip olja.