MIX-SL

Aplikacije
– smerno mešanje z generacijo toka
– mešanje lagun, bazenov in rezervoarjev
– aktivirano blato
– denitrifikacija + SBR

MIX-BS

Aplikacije
– globoke lagune, bazeni + rezervoarji pene
– denitrifikacija + SBR

MIX-GS

Aplikacije
– mešanje z visokim izkoristkom
– aktivirano-blato
– denitrifikacijo + SBR
– idealna tudi za globoki rezervoarje + visoki MLSS
 

MIX-AS

Aplikacije
– mešanje lagune, bazenov + crezervarjev
– aktivirano blato
– ekstremne razlike temperature vode
– denitrifikacija + SBR