Uspešna kompletna obnova gonil proizvajalca STT. Obnova je zajemala izdelavo in zamenjavo vseh zobnikov, gredi, ležajev in tesnil. Prav tako so se ponovila pežašča in tesnenje ohišja, ter po potrebi sanirala tudi ležišča ležajev.